Szkolenie ma na celu pokazanie jak psychologia w reklamie wpływa na jej skuteczność. Szkolenie ma nauczyć jak unikać podstawowych błędów, chociażby takich jak ukrywanie ceny, bądź nieumiejętna jej prezentacja.