szkolenia managerskie - Euro-Konsulting
608 456 600

tel. 608 456 600

SZKOLENIA MANAGERSKIE

        Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na zamówienie. Takie szkolenia organizujemy już dla grup od 5 osób w cenach od 799 zł za osobę. Aby się zgłosić prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta mailowo na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl lub telefonicznie 608 456 600. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Szkolenia na zamówienie organizujemy na terenie całego kraju, termin i miejsce ustalamy wspólnie. Takie szkolenie może być również zorganizowane w wersji online. Wszystkie szkolenia są dostępne zarówno w wersji jedno lub dwudniowej.

       Od grudnia 2022 proponujemy program poleceń naszych szkoleń, za skuteczne polecenie możecie Państwo otrzymać  nawet 1000 zł. Można je odebrać indywidualnie lub odliczając od ceny szkolenia.

 NASZE PODEJŚCIE DO SZKOLEŃ

Każde szkolenie managerskie organizujemy z najwyższą starannością, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Wykorzystując nasze już 18-letnie doświadczenie, korzystamy z najlepszych praktyk przy tworzeniu szkoleń. Każde szkolenie jest organizowane w formie warsztatu. Możecie je Państwo zamówić w wersji jedno lub dwudniowej z dojazdem trenera lub online. Na życzenie pomagamy w organizacji szkoleń poza siedzibą zamawiającego. Współpracujemy na terenie całego kraju z wieloma ośrodkami. Szkolenia z zarządzania ludźmi są bardzo potrzebne w każdej organizacji nie tylko komercyjnej, ale także w urzędzie, instytucjach non-profit, czy samorządzie.

Szkolenia managerskie organizujemy zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, ale także w mniejszych miastach. Nasze certyfikowane szkolenia menedżerskie w Warszawie i nie tylko są bardzo popularne zarówno w wersji szkoleń menedżerskich online jak i stacjonarnych.

PROCES TWORZENIA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Proces tworzenia szkolenia managerskiego na zamówienie można podzielić na kilka etapów. Pierwszy to zbadanie potrzeb zamawiającego, zarówno managera odpowiedzialnego bezpośrednio za szkolony zespół, ale także osoby z działu HR/kadr, czy nawet właścicieli firmy, czy zarządu. Następnie dopasowujemy program do charakteru organizacji dobierając case study/studia przypadków. Ważne jest także zebranie informacji od samych zainteresowanych, jakie oni mają oczekiwania. Niejednokrotnie może się okazać, że nie są one spójne z oczekiwaniami zamawiającego, dzięki wcześniejszemu ich ustaleniu, możemy uniknąć nieporozumień i zbudować w punkt właściwy program szkolenia. Po szkoleniu także kontaktujemy się z Państwem, aby uzyskać informacje zwrotną, która pozwala nam także utwierdzać się w kierunkach działań na przyszłość.

Organizacje uczące się to takie, które opierają swój rozwój na nieustannym podnoszeniu kompetencji. Dlatego niejednokrotnie tworzymy dla naszych klientów programy rozwoju na lata, aby szkolenie nie skończyło się jednorazową przygodą. W skład takich programów wchodzą także usługi w postaci mentoringu, treningu, coachingu, czy usług konsultingowych. Budowanie łańcucha wartości dla naszych klientów to najważniejszy aspekt naszej oferty. Tworzymy w ich ramach certyfikowane szkolenie menedżerskie, indywidualne ścieżki karier, ale także linie ścieżek karier dla całej organizacji 

TO JAKIE SZKOLENIE WYBRAĆ, JAKIE BYŁOBY NAJLEPSZE?

           Często Państwo pytacie jakie Jakie szkolenia dla menedżerów wybrać? Od pomocy w wyborze właściwego zakresu tematycznego jesteśmy my, oczywiście :) Wiele zależy od tego jaki jest staż szkolonych uczestników, ich poziom nasycenia szkoleniami, kiedy ostatni korzystali z takich rozwiązań, jaki był ich odzew, warto zawsze brać pod uwagę zdanie osób biorących udział w takich szkoleniach. Kwestia zróżnicowania uczestników szkolenia jest kwestią indywidualną, zależną od potrzeb organizacji. Zazwyczaj nie mieszamy poziomów/szczebli managerskich na szkoleniach, ale w niektórych przypadkach jest to cenne doświadczenie. Wymiana doświadczeń pomiędzy poziomem dyrektorskim, a np. managerami średniego szczebla, czy liniowymi niejednokrotnie jest możliwa właśnie na takich spotkaniach, także nie warto ich bagatelizować.

             Inną kwestią jest dobór samego szkolenia. My na początek proponujemy nasz flagowy tytuł, Kierowanie zespołem, który nota bene rozreklamowaliśmy swego czasu w całym kraju, i teraz nie sposób nie znaleźć, w tej, czy w innej formie, tego tytułu na stronach firm konkurencyjnych ;), Ale do rzeczy, szkolenie Kierowanie zespołem, jest takim swoistym wstępem do dalszej przygody szkoleniowej. Zawiera wiele uniwersalnych mechanizmów z teorii i praktyki zarządzania, które zarówno dla świeżych, jak i bardziej zaawansowanych managerów, mogą być przydatne. Dla jednych będzie to nowość, dla innych przypomnienie podstaw jest często odkrywcze, bo w ferworze walki o KPI-je, często o nich zapominają.

        W euro-konsulting wyznajemy zasadę, iż szkolimy w oparciu o teorie zarządzania poprzez cele (MBO – Managing by Objectives). Stąd dla nas kręgosłupem szkolenia managerskiego na zamówienie, ale także szkolenia na zamówienie dla handlowców, czy z rozwoju osobistego jest skupianie się przede wszystkim na efektywności pracy. Jak wiemy z historii zarządzanie, stricte oparte tylko o zadaniowe podejście, się nie sprawdziło i z czasem do głosu zaczęły dochodzić czynniki tzw. higieny pracy, czyli to wszystko, co jest związane z dobrostanem zarówno pracowników jak i klientów, kontrahentów, oraz wszystkich zaangażowanych w tworzenie wartości firmy, w tym właścicieli, akcjonariuszy, udziałowców.

JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ, PRZY ZAMAWIANIU SZKOLEŃ

         Najczęściej popełniane błędy przez managerów zamawiających szkolenia to brak współpracy pomiędzy tymi wszystkimi interesariuszami wymienionymi w powyższym akapicie oraz firmą szkoleniową. Brak właściwego przepływu informacji to jeden z czynników niepowodzeń w tworzeniu szkoleń szytych na miarę. W euro-konsulting unikamy tych błędów właśnie ściśle współpracując ze wszystkimi zainteresowanymi. Tworząc tzw. trójkąt wsparcia – beneficjent ostateczny – beneficjent pośredni – organizacja wsparcia, czyli my firma szkoleniowa.

         Błędy komunikacyjne to także jeden z podstawowych modułów w naszych szkoleniach, przewija się nie tylko w ramach szkoleń managerskich, czy handlowych, ale oczywiście także w ramach szkoleń z rozwoju osobistego. Bariery wzrostu każdej organizacji zaczynają się na bardzo podstawowym poziomie, właśnie poziomie komunikacyjnym. Dotyczy to zarówno warstwy werbalnej wyrażonej w mowie i piśmie, ale także warstwy elektronicznej, czyli sposobu przepływu komunikatów za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu. Na naszych szkoleniach staramy się uświadomić wszystkim członkom organizacji, gdzie popełniają te błędy i jak je ograniczyć. Nikt chyba nie lubi poprawiać raz zaczętych i wydawałoby się skończonych zadań. Tym bardziej warto nauczyć się efektywnej komunikacji.

NAJWAŻNIEJSZE MODUŁY NASZYCH SZKOLEŃ

        Ważnym aspektem naszych szkoleń managerskich jest także moduł dotyczący asertywności. Asertywność wiele już przeszła faz oceny podczas pracy szkoleniowców. Były czasy, że jej nadużywano, co sprawiało wrażenie organizacji zbyt formalnej i przesadnie opartej o nowomowę szkoleniową. My wychodzimy z założenia, że asertywność jest tylko narzędziem do osiągania założonych celów, a nie sztucznym tworem do rozwiązywania wszystkich bolączek. Dlatego uczymy, że asertywności należy używać tylko w określonych sytuacjach. Trudno się pracuje w środowisku gdzie dystans pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu jest zbyt odległy, a często tak rozumiano asertywność. My stawiamy na balans pomiędzy postawą asertywną, a postawą naturalną, co sprzyja tworzeniu się chociaż podstawowej więzi nieformalnej w każdej organizacji.

         Wspomniane już zarządzanie poprzez cele, niemal na każdym już naszym szkoleniu odwołujemy się do naszej zasady WARTE. Akronimy swoją drogą są świetną formą zapamiętywania informacji, często je wykorzystujemy na naszych szkoleniach. Zasada WARTE jest takim naszym wkładem w wyjaśnienie dla wszystkich pracowników, na wszystkich poziomach, jak ważna jest efektywność w naszej pracy. Chociażby już wspomniane kwestie ponownego wykonywania tej samej czynności, jest z goła nieefektywne, ale przecież nie od razu Kraków zbudowano, my pokazujemy jak mądrze zaplanować popełnianie błędów ;)

            Tak, dobrze zrozumieliście, popełnianie błędów można zaplanować, więcej przecież my wszyscy na błędach się uczymy. Także moduł dotyczący efektywności pracy jest chyba najbardziej doceniany przez właścicieli firm, chyba każdy chciałby mieć w swojej organizacji, takie swoiste perpetuum mobile, samonaprawiający się ekosystem i jeszcze zwiększający swoją efektywność w tym rosnące przychody, kontrola kosztów, czy ostatecznie coraz lepsza stopa zwrotu z inwestycji.