Szkolenie: Zarządzanie czasem

Program szkolenia


 • Główne powody do zmiany sposobu gospodarowania czasem, czyli jak planować swoja pracę?
  - Wypracowanie nowego nawyku
  - Jak bardziej efektywnie dzielić czas pomiędzy różne zajęcia?

 • Motywacja do zmiany własnych nawyków
  - Osobiste powody do lepszego zarządzania czasem – sobą
  - Samodyscyplina jako klucz do osobistej wolności

 • Formułowanie celów
  - Rodzaje celów

 • Wybór priorytetów
  - Wyznaczanie priorytetów jako nadrzędny element zarządzania czasem
  - Schemat gospodarowania czasem
  - Prawo Pareto(zasada Pareto)

 • Analiza wykorzystania czasu
  - Analiza TIME LOG
  - Zarządzanie a „robienie”
  - Praca w zespołach projektowych

 • Planowanie
  - Tworzenie skutecznego planu pracy i czasu
  - System zabezpieczający plan, czyli plan awaryjny
  - Osobisty plan działania w zakresie umiejętności planowania

 • Harmonogramy
  - „Złota zasada” gospodarowania czasem
  - Układanie harmonogramów –zajęcia praktyczne
  - Dwie podstawowe zasady efektywnego działania

 • Praca z dokumentami
  - „Czy twoje biurko jest ABCD”?- efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na „papierkową robotę”

 • Pożeracze
  - Charakterystyka głównych „złodziei czasu”
  - Planowanie działania w walce z „pożeraczami czasu”

 • Podsumowanie i wnioski końcowe