Szkolenie: Akademia Negocjatora

Program szkolenia

Zjazd I

Rozpoznaj swoje silne i słabe strony negocjatora (2 dni) - badania, testy, burza mózgów, teoria


 • Kluczowe kompetencje negocjatora
 • Autodiagnoza własnych predyspozycji oraz kompetencji wspomagających
 • Kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego na bazie:
 • - typu osobowości,
  - typu poznawczego,
  - typu inteligencji,
 • Jak postrzegają mnie inni?
 • - jakie zachowanie i nastawienie wywołuję
  - sposoby uzyskania informacji zwrotnej na swój temat
  - trening interpersonalny
 • Moje silne i słabe strony w roli negocjatora (osobisty SWOT)
 • - moje atuty (moje najskuteczniejsze umiejętności i zachowania),
  - moje zainteresowania (co mnie inspiruje, a co leży poza obszarem moich preferencji i możliwości),
  - nad czym muszę popracować - jakie kompetencje muszę udoskonalić aby podnieść efektywność negocjacji.
 • Mój wygląd fizyczny - praca z kamerą
 • - co powinienem zmienić
 • Zasady komunikacji z klientem
 • - zasady komunikacji
  - w jaki sposób powinienem rozmawiać z klientem
 • Dostrajanie się do klienta
 • - komunikowanie się poprzez różne kanały sensoryczne
  - kierowanie rozmowa za pomocą pytań
  - argumentowanie.
 • Podsumowanie

Zjazd II

Poznaj swojego partnera w negocjacjach (2 dni) - praktyczne warsztaty, ćwiczenia z kamerą


 • . Zbadaj potrzeby swojego klienta
 • - deklarowane i niedeklarowane przez niego
  - jawne i ukryte
  - uświadomione i nieuświadomione
 • 5 etapów poprawnych negocjacji
 • - strony i ich interesy negocjatorów
  - współzależność
  - wspólne cele
  - elastyczność negocjacji
  - zdolność podejmowania decyzji
 • Proces negocjacji - 4 etapy Cztery stadia procesu negocjacyjnego
 • - przygotowanie do negocjacji
  - rozpoczęcie negocjacji
  - targowanie się
  - finalizacja negocjacji
 • Negocjacje - warsztat z uczestnikami szkolenia
 • - scenki negocjacyjne z osobami z zewnątrz

Zjazd III

Mistrzowie negocjacji, czyli o roli: różnych strategii, technik manipulacyjnych i perswazyjnych w negacjach (2 dni)


 • Konflikt - idealne wyjście do negocjacji
 • - pozytywne i negatywne aspekty konfliktu
  - negocjacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów,
  - rozwiązywanie konfliktu = kreatywne negocjacje
 • Opór klienta - odkryj jego przyczyny
 • - przyczyny powstawania oporu u klienta
  - sztuka zrozumienia przyczyn oporu klienta
 • Opór klienta - skuteczne sposoby radzenia sobie z nim
 • - stymulacja do kooperacji - werbalna i niewerbalna
  - przezwyciężanie sceptycyzmu klienta
  - kreatywne poszukiwanie obopólnie satysfakcjonujących rozwiązań
  - skuteczna argumentacja
  - utrudnienie klientowi odmowy
  - pokazanie własnej siły
  - prezentacja BATNY
 • Pamiętaj - kontroluj swoje emocje!
 • - rady i sposoby kontrolowania swoich emocji
 • Negocjacje zespołowe
 • - różnice w podejściu do negocjacji indywidualnych i zespołowych
  - zasady doboru członków zespołu negocjacyjnego
  - zasada doboru ról negocjacyjnych
 • Wywieranie nacisku na klienta
 • - najczęściej stosowane techniki nacisku
  - wady i zalety tej metody
 • Manipulacja
 • - plusy i minusy
  - sukcesy i zagrożenia jakie niesie ze sobą manipulacja
 • Negocjacje międzykulturowe
 • - style negocjacji w różnych kulturach ( na bazie badan Hofstede?a)
  - sztuka prowadzenia negocjacji w krajach europejskich - azjatyckich - amerykańskich
  - różnice w komunikacji między przedstawicielami różnych kultur i narodowości
 • Omówienie trudnych zagadnień negocjacyjnych