Szkolenie: Strategie marketingowe - launching produktów i usług

Program szkolenia


 • Badanie klientów i konkurencji
  - Cele
  - Segmentacja i jej zastosowanie
  - Marketing mix

 • Przykładowe kryteria segmentacji
  - Geograficzne
  - Socjo-demograficzne
  - Psychograficzne
  - Zachowania jako konsument

 • Warunku efektywnej segmentacji

 • Atrakcyjność segmentu
  - Wielkość
  - Zyskowność
  - Trwałość

 • Segmentacja bazy danych klientów
  - Cel1; cross-sell
  - Cel2; up-sell
  - Cel3 retention

 • Badanie pozycji konkurencyjnej
  - Określenie kluczowych czynników sukcesu

 • Strategia i wartość dodana
  - Macierz strategiczna Ansoff
  - Macierz strategiczna BCD
  - Cel i skuteczna strategia działania
  - Ustalenie strategii (gdzie i jak konkurować)

 • Rodzaje strategii
  - Atak na konkurencje
  - Wykorzystanie niszy rynkowej
  - ocena zdolności do uruchomienia biznesu

 • Cena i wyliczenie rentowności
  - Od czego zależy cena, jej cele
  - Wartość i koszt produktu dla klienta
  - Maksymy dotyczące ceny
  - Zyskowność przedsięwzięcia
  - Okres zwrotu
  - Wartość bieżąca netto
  - Ekonomiczna wartość dodana
  - Próg rentowności i jego wykorzystanie

 • Promocja i jej podstawowe cele
  - Model klasyczny działania reklamy
  - Cel komunikacji z klientem
  - Formy komunikacji marketingowej
  - Podstawy tworzenia reklamy
  - Żelazne zasady kreacji reklamy
  - Direct Marketing zasada 40-40-20

 • Podsumowanie