Szkolenie: Organizacja działu personalnego - Administracja Personalna

Program szkolenia


 • Czynności przygotowawcze, niezbędne do nawiązania stosunku pracy
  - Wykaz dokumentów niezbędnych do zatrudnienia

 • Umowa o prace i jej rodzaje

 • Zasady prowadzenia akt personalnych
  - Dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
  - Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
  - Dokumenty związanie z ustaniem zatrudnienia

 • Inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy
  - Dokumenty dotyczące chorób zawodowych i wypadków

 • Ewidencja czasu pracy
  - Normy czasu pracy
  - Praca w godzinach nadliczbowych
  - Dodatek za nadgodziny
  - Czas wolny za nadgodziny

 • Ewidencja czasu pracy
  - Karta ewidencji i jej zawartość

 • Urlopy
  - Zasady udzielania urlopów w firmach
  - Nabycie prawa do urlopu
  - Wymiar urlopu

 • Wystawianie zaświadczeń i ich cele
  - Rodzaje zaświadczeń

 • Badania lekarskie
  - Badania wstępne
  - Badania okresowe
  - Badania kontrolne

 • Szkolenia BHP i PP
  - Szkolenia wstępne
  - Szkolenia okresowe
  - Wypadki przy pracy

 • Regulamin pracy

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – przepisy ogólne

 • Regulamin zachowania tajemnicy zawodowej

 • Regulamin wynagradzania
  - Systemy i składniki

 • Państwowa Inspekcja Pracy

 • Urzędy pracy i kontrola legalności zatrudnienia