Szkolenie: Systemy zarządzania wiedzą

Program szkolenia


  • Wiedza. Czym jest? Definicja wiedzy VS umiejętności.

  • Poznanie metody analizy obszarów rozwojowych z dziedziny wiedzy w organizacji. (IT- AQCI, Podział wiedzy na pionową i poziomą)

  • Budowanie Bazy Wiedzy (narzędzia stosowane do jej budowania) Pigułki Wiedzy, e-learning, testy szkoleniowe, materiały interaktywne, Sucess Case, Skrypty do wydruku, FAQ,

  • Metody mierzenia wiedzy.

  • Zastosowania Systemów Zarządzania Wiedzą (KMS ? Knowledge Management Systems) w organizacji.

  • Trudności we wdrażaniu KMS. Jak sobie z nimi radzić?