Szkolenie: Sprzedaż telefoniczna

Program szkolenia


 • Telemarketing - podstawowe pojęcia i definicje

 • Postawy telemarketerów
  - wizualizacja
  - motywacja
  - koncentracja na zadaniach

 • Komunikacja i jej rodzaje
  - komunikacja werbalna/aktywne słuchanie
  - komunikacja niewerbalna
  - Mowa ciała
  - Głos - ton i brzmienie
  - Nasze otoczenie

 • Rola pytań w telemarketingu
  - pytania otwarte
  - pytania zamknięte (alternatywne i sugestywne)
  - presuopozycje (parafrazy i klaryfikacje)

 • Lęk przed telefonowaniem
  - przykłady

 • Etykiet telefoniczna

 • Skrypt telefoniczny, czyli jak ułożyć dobry scenariusz

 • Etapy rozmowy telefonicznej
  - otwarcie rozmowy
  - „strażnik”
  - referencje
  - pytanie o czas
  - wyjaśnienie celu dzwonienia
  - zdobywanie informacji
  - prezentacja produktu
  - reagowanie na zastrzeżenia
  - zakończenie rozmowy

 • Finalizowanie transakcji
  - pytania pozytywne
  - pozorna alternatywa
  - ostatnia szansa
  - kupno z prawem zwrotu

 • Podsumowanie i wnioski końcowe