Szkolenie: Trudny Klient

Program szkolenia

 • Pozytywne nastawienie do klienta sukcesem w działaniu
  - Sprawdzone sposoby na trudnego klienta

 • Postawy i zachowania wobec klienta
  - Monolog wewnętrzny

 • Spostrzeganie – ważna umiejętność interpersonalna
  - Pochopne formułowanie ocen
  - Pierwsze wrażenie i powierzchowna ocena (najczęstsze błędy popełniane przez osoby z biur obsługi klientów)
  - Profesjonalne zachowanie i nastawienie na klienta

 • Typy klientów: Metaprogramy
  - Dążenie/Unikanie
  - Ja/ inni
  - Wewnętrzny i zewnętrzny wskaźnik odniesienia
  - Globalny/szczegółowy
  - Zgodny/negujący

 • Skuteczna komunikacja
  - Czynniki wpływające na skuteczność komunikatu

 • Sztuka zadawania pytań
  - Cele zadawanych pytań
  - Co to są „dobre pytania”?

 • Umiejętność dobrego słuchania
  - Umiejętność słuchania

 • Podstawowe bariery komunikacji
  - Agresywny, zdenerwowany rozmówca

 • Asertywność
  - Sposób na zmniejszenie kosztów psychicznych pracy
  - Asertywność a obsługa klienta

 • Wybrane techniki asertywne w pracy z trudnym klientem

 • Podsumowanie i wnioski końcowe