Szkolenie: Zarządzanie działem sprzedaży

Program szkolenia


 • Charakterystyka działu sprzedaży
  - motywowanie zadaniowe
  - dobór zespołu

 • Proces grupowy
  - kreowanie liderów
  - przewidywanie zagrożeń

 • Sposoby przekazywania planów sprzedażowych
  - rola szefa działu sprzedaży
  - prowadzenie zebrań

 • Budowanie autorytetu

 • Rekrutacja nowych handlowców

 • Szkolenia wewnętrzne
  - warsztaty
  - training on the job
  - wsparcie szefa

 • Podsumowanie