Szkolenie: Budowanie systemu motywacji pracowników

Program szkolenia


 • Motywacja
  - pojęcie motywacji
  - zindywidualizowane systemy motywacji
  - motywacja negatywna
  - motywacja pozytywna

 • Potrzeby a motywowanie
  - potrzeby związane z procesem pracy, typem zadań i treścią pracy
  - potrzeby związane z przynależnością do zespołu i z życiem społecznym środowiska pracy
  - potrzeby związane z procesem kierowania

 • Badanie potrzeb

 • Motywatory i ich podział
  - środku przymusu
  - środki zachęty
  - środki perswazji

 • Proces motywowania
  - teoria równowagi ekonomicznej

 • Motywowanie – zestaw ćwiczeń

 • Podsumowanie i wnioski końcowe.