Szkolenie: Zarządzanie projektem

Program szkolenia

 • Czym jest projekt ?
 • - zasada innowacyjności
  - powtarzalność
  - chaos

 • Zasoby i procesy w projekcie
 • - cel projektu
  - zasada SMART
  - przydzielanie zadań
  - procedury
  - zasady komunikacji

 • Harmonogramy i budżety
 • - wykresy
  - wizualizacja
  - fazy projektu
  - kontrola i audyt

 • Jakość w projekcie
 • - procedury jakości
  - mierniki jakości

 • Szacowanie ryzyka w projekcie
 • - czym jest ryzyko
  - analiza SWOT
  - minimalizacja ryzyka
  - procedura awaryjna

 • Decyzyjność i delegowanie zadań
 • - rola lidera projektu
  - zasady delegowania zdań
  - proces decyzyjny

 • Piszemy projekt - warsztaty

 • Podsumowanie i wręczenie certyfikatów