Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Program szkolenia


 • Motywacja do zmiany własnych nawyków
  - Osobiste powody do lepszego zarządzania czasem – sobą
  - Samodyscyplina jako klucz do osobistej wolności

 • Motywacja zespołu do zmiany
  - pojęcie motywacji
  - zindywidualizowane systemy motywacji
  - motywacja negatywna
  - motywacja pozytywna

 • Potrzeby, a motywowanie
  - potrzeby związane z procesem pracy, typem zadań i treścią pracy
  - potrzeby związane z przynależnością do zespołu i z życiem społecznym środowiska pracy
  - potrzeby związane z procesem kierowania

 • Motywatory i ich podział
  - środku przymusu
  - środki zachęty
  - środki perswazji

 • Formułowanie celów
  - Rodzaje celów

 • Wybór priorytetów
  - Wyznaczanie priorytetów jako nadrzędny element zarządzania czasem
  - Schemat gospodarowania czasem
  - Prawo Pareto(zasada Pareto)
  - Zasada kluczem wyboru priorytetów

 • Planowanie
  - Tworzenie skutecznego planu pracy i czasu
  - System zabezpieczający plan, czyli plan awaryjny
  - Osobisty plan działania w zakresie umiejętności planowania

 • Harmonogramy
  - „Złota zasada” gospodarowania czasem
  - Układanie harmonogramów –zajęcia praktyczne
  - Dwie podstawowe zasady efektywnego działania

 • Podsumowanie i rozdanie certyfikatów