Szkolenie: Typologia klientów

Program szkolenia


 • Skąd bierze się agresja
  - psychologia zachowań klientów
  - reakcja sprzedawcy, handlowca na agresję
  - przyczyny agresji

 • Techniki odpierania agresywnych zachowań
  - zdarta płyta
  - zamorzenie gniewu głodem
  - zasada jujitsu
  - obrona naszych granic psychologicznych

 • Spostrzeganie – ważna umiejętność interpersonalna
  - Pochopne formułowanie ocen
  - Pierwsze wrażenie i powierzchowna ocena (najczęstsze błędy popełniane przez osoby z biur obsługi klientów)
  - Profesjonalne zachowanie i nastawienie na klienta

 • Typy klientów: Metaprogramy
  - Dążenie/Unikanie
  - Ja/ inni
  - Wewnętrzny i zewnętrzny wskaźnik odniesienia
  - Globalny/szczegółowy
  - Zgodny/negujący

 • Pozytywne nastawienie do klienta sukcesem w działaniu
  - Sprawdzone sposoby na trudnego klienta

 • Jak uniknąć generowania agresji u klienta?
  - czynniki wpływające na skuteczność komunikatu
  - unikanie drażniących sformułowań
  - odpowiadanie na reklamacje
  - praca z obiekcjami klienta

 • Asertywność
  - Sposób na zmniejszenie kosztów psychicznych pracy
  - Asertywność a obsługa klienta

 • Techniki relaksacyjne
  - odliczanie
  - wizualizacje
  - Feng shui
  - psychologia relaksu
  - odreagowywanie

 • Podsumowanie i rozdanie certyfikatów