Szkolenie: Symulacje negocjacji

Program szkolenia


  Dzień I 10-17.00

 • Pre-test

 • Krótkie przypomnienie podstaw negocjacji

 • Wprowadzenie do gry negocjacyjnej

 • Etap pierwszy – przygotowanie strategii negocjacji
  - uczestnicy w grupach negocjacyjnych tworzą swoją własną strategię negocjacji
  - wsparcie trenera dla poszczególnych grup (wielkość grup: nie więcej niż 4 osoby w grupie i nie więcej niż 2 grupy negocjacyjne na szkolenie)
  - omówienie studium przypadku jako tło do tworzonych strategii

 • Otwarcie negocjacji – rozpoczęcie gry negocjacyjnej
  - przedstawienie pozycji wyjściowej
  - zbadanie oferty konkurenta
  - rewizja strategii
  - omówienie studium przypadku w odniesieniu do przeprowadzonego otwarcia negocjacji

 • Runda II
  - wstępna oferta
  - odpowiedź na ofertę
  - rewizja strategii
  - omówienie studium przypadku w odniesieniu do II rundy

 • Runda III
  - próba zamknięcia negocjacji
  - ustalenie stanowisk wspólnych
  - ustalenie stanowisk odrębnych
  - podsumowanie informacji zebranych przez poszczególne grupy
  - omówienie studium przypadku w odniesieniu do III rundy

 • Zadanie na II dzień.


  Dzień II 9.00-16.00

 • Domykanie negocjacji
  - przełamywanie impasu
  - próba ataku
  - próba obrony
  - omówienie studium przypadku w odniesieniu do domykania negocjacji

 • Część teoretyczna I moduł
  - przełamywanie impasu
  - próba szukania porozumienia
  - taktyki negocjacyjne
  - techniki manipulacji w negocjacjach

 • Mowa ciała w negocjacjach – praca z kamerą – runda IV
  - rola odruchów
  - uniki i wyłapywanie sygnałów kłamstwa
  - ćwiczenia przed kamerą
  - omówienie i poprawienie błędów

 • Domykanie negocjacji cz. II – kamera – runda V
  - wykorzystanie jednej z poznanych taktyk
  - wykorzystanie technik wywierania wpływu
  - analiza scenki przed kamerą

 • Finalizacja negocjacji – runda VI
  - obiekcje
  - odpowiedzi na obiekcje
  - oswajanie obiekcji
  - szukanie wspólnych pól negocjacyjnych
  - podsumowanie negocjacji

 • Część teoretyczna
  - zasady domykania negocjacji
  - technika uchylonych drzwi
  - ujednolicenie stanowiska
  - emocje i otoczka negocjacji

 • Ocena całej gry negocjacyjnej
  - analiza błędów negocjacyjnych w strategii negocjacji
  - ocena przygotowania stanowisk
  - ocena rywalizacji, współpracy w trakcie negocjacji
  - ocena realizacji założonych celów negocjatorów

 • Podsumowanie szkolenia i rozdanie certyfikatów.