Szkolenie: Style zarządzania

Program szkolenia


 • Teorie stylów zarządzania
  - teoria kija i marchewki
  - teorie współczesne – teoria X i Y
  - teoria Z

 • Praktyka stosowania stylów zarządzania
  - jak dobrać styl zarządzania do swojego typu osobowości – ćwiczenie
  - jak dobrać styl zarządzania do swojego zespołu – ćwiczenie
  - typy charakterów/osobowości, a style zarządzania

 • Szef nadprzyjacielski

 • Szef nadgorliwy

 • Style zarządzania "gwiazdami"

 • Style zarządzania pracownikami liniowymi

 • Zmienność stylów kierowania
  - zarządzanie zmianą, a style kierowania
  - wejście do nowego zespołu
  - zmiany personalne w zespole

 • Podsumowanie i wręczenie certyfikatów