Szkolenie: Jak nie robić wszystkiego samemu, czyli skuteczne delegowanie zadań

Program szkolenia


 • Zasady skutecznego delegowania zadań- zasada SMART
 • - zasada ZADANIE - WARTE realizacji
  - poziomy delegowanie - co, komu i kiedy
  - właściwa komunikacja

 • Monitoring zadań
 • - rozłożenie zadania w czasie
  - jak i kiedy monitorować zadanie
  - błędy w trakcie realizacji zadania i ich korekta

 • Poprawianie błędów
 • - konstruktywna krytyka
  - co jeśli błędy się powtarzają?
  - kary i nagrody w trakcie realizacji zadania

 • Egzekwowanie zadań
 • - zasady postępowania z pracownikami "opornymi"
  - skutki braku asertywnego egzekwowania zadań
  - co zrobić aby zapobiec sytuacjom trudnym

 • Kontrola i ocena pracy
 • - raportowanie
  - ocena pracy pracownika
  - nagrody i kary

 • Podsumowanie