Szkolenie: Trening kreatywnego rozwiązywania problemów i innowacyjnych postaw w zespole

Program szkolenia


 • Czym jest kreatywność?
  - innowacja
  - burza mózgów
  - myślenie kreatywne na moim stanowisku pracy

 • Teorie kreatywności.
  - Metoda Sześciu Kapeluszy De Bono
  - heurystyka
  - metody twórcze

 • Zastosowanie teorii w praktyce
  - ćwiczenia Metody Sześciu Kapeluszy
  - zasady burzy mózgów praktyce
  - zastosowanie innych metod twórczych w praktyce

 • Jak podejść do nietypowego problemu?
  - plan działania
  - zasady komunikacji przy rozwiązywaniu problemu
  - ograniczenia indywidualne
  - rutyna i ograniczenia zespołowe

 • Wzajemna inspiracja
  - usuwanie barier twórczych
  - techniki relaksacyjne
  - odświeżanie umysłu
  - metoda czystej kartki

 • Ćwiczenia inspiracyjne

 • Rozwiązanie problemu na bazie przykładu uczestników szkolenia

 • Podsumowanie.