Szkolenie: Zarządzanie sobą w czasie

Program szkolenia

 • Budżet czasu i reguły zarządzania nim.

 • Stawianie celów i formułowanie zadań w konstruktywny sposób, pozwalający na ich realizację i ocenę
 • - czy twoje cele i zadania są WARTE zachodu?
  - określaj konkretne działania do zadań

 • Zasady i reguły planowania czynności
 • - systemy planowania terminowego
  - reguła planowania czasu 60:40
  - tworzenie harmonogramów
  - komasowanie czasu
  - planowanie rezultatów, nie tylko czynności

 • Podejmowanie decyzji przy realizacji i organizacji pracy
 • - określanie priorytetów
  - sprawy ważne i pilne: analiza wg zasady Eisenhowera
  - zasada Pareto

 • Kontrola nad procesem zarządzania swoją efektywnością
 • - mechanizm zwlekania
  - „pożeracze czasu” – jak je eliminować

 • Informacja i komunikacja – zadawanie pytań konkretyzujących, zbieranie danych do realizacji celów

 • Podsumowanie