Szkolenie: Planowanie szkoleń

Program szkolenia


 • Badanie potrzeb szkoleniowych
  - model 5 sfer
  - metoda 360 stopni
  - Model Kirkpatricka
  - Model Philipsa

 • Ustalenie celów szkoleniowych
  - ustalenie luk kompetencyjnych
  - pomiar luk kompetencyjnych
  - ustalenie celów szkoleniowych

 • Zarządzanie wiedzą
  - jak dzielić się wiedzą w organizacji?
  - bariery dzielenia się wiedzą

 • Zarządzanie talentami

  - jak wyłonić talenty
  - kompetencje talentów

 • Wskaźniki finansowe mierzące efektywność szkoleń
  - BCR
  - ROI

 • Rozwój zawodowy jako motywator - najlepsze praktyki
  - ustalanie ścieżek kariery pracowników
  - kartoteki ścieżek kariery

 • Ocena poszkoleniowa

 • Proces uczenia się organizacji.