Szkolenie: Kierowanie zespołem

Program szkolenia


 • Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania
 • - Model efektywnej komunikacji z zespołem
  - Zasady informacji zwrotnej
  - Eksperyment komunikacyjny – co się dzieje, kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł komunikacyjnych?
  - Bariery komunikacyjne

 • Asertywne egzekwowanie zadań przez szefa
 • - asertywność ujęcie całościowe
  - co to znaczy asertywna postawa szefa
  - stosowanie sankcji – schemat FUO
  - rola komunikatu typu JA w komunikacji z pracownikiem

 • System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
 • - komunikowanie wartości szefa
  - zachęcanie do przestrzegania wartości szefa
  - system podtrzymujący wartości szefa
  - expose szefa

 • System zachęt i kar w kierowaniu zespołem
 • - Rola szefa w organizacji i najważniejsze funkcje
  - System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
  - Nagroda jako system wynagradzania pracownika
  - Krytyka definicje i podział

 • Nagrody indywidualne, a zespołowe
 • - motywatory indywidualne
  - psychologia rywalizacji
  - psychologia współpracy

 • Wnioski końcowe