Szkolenie: Sprzedaż w warunkach silnej konkurencji

Adresaci

  • handlowcy
  • właściciele MŚP
  • szefowie działów sprzedaży i obsługi klienta (fakultatywnie)

Metody pracy

  • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
  • w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
  • integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
  • uczestnicy szkolenia ćwiczą układanie scenariuszy sprzedażowych
  • szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
  • uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera