Szkolenie: Strategie marketingowe - launching produktów i usług

    Szkolenie przeznaczone jest dla małych i średnich firm, które zamierzają wprowadzać na rynek nowe produkty i/lub usługi. Zajęcia są prowadzone na zasadzie wykładu z odwoływaniem się do studiów przypadku dużych korporacji.

Adresaci

Metody pracy

  • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
  • w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
  • integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
  • uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
  • szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
  • uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera