Szkolenie: Systemy zarządzania wiedzą

Adresaci

 • managerowie wyższego i średniego szczebla
 • właściciele firm
 • kandydaci na managerów
 • osoby zarządzające/wspierające procesy szkoleniowe
 • osoby związane/zarządzające działami HR/Sprzedaży

Metody pracy

 • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
 • w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
 • integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
 • uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
 • szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
 • uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera