Szkolenie: Budowanie systemu motywacji pracowników

Adresaci

    Szkolenie poświęcone jest doskonaleniu umiejętności zarządzania zespołem, poprzez stosowanie narzędzi motywowania poza finansowego ludzi. Uczestnicy szkolenia będą mieli sposobność poznać nowe sposoby zarządzania, zorientowanego na podniesienie efektywności działań w celu zwiększenia dochodów. W programie szkolenia uwzględniamy doskonalenie umiejętności pozyskiwania zaangażowania i przychylności ludzi, motywowania - jako efektu wywierania wpływu.

Metody pracy

  • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
  • w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
  • integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
  • uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
  • szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
  • uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera