Szkolenie: Wystąpienia publiczne - mowa ciała, przemawianie, prezentacje

Adresaci

    Handlowcy, negocjatorzy, mówcy, osoby na stanowiskach kierowniczych, słowem wszyscy ci którzy na co dzień zajmują się kontaktami z innymi ludźmi.

Metody pracy

  • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
  • w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
  • integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
  • uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
  • szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
  • uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera