Szkolenie: Typologia klientów

Czasy mamy takie, że stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Uświadomienie sobie podstawowych mechanizmów psychologicznych agresji i stresu, pozwala nam na świadomą ocenę sytuacji trudnej. Szkolenie ma za zadnie nauczyć od praktycznej strony, jak sobie poradzić z agresywnym klientem, jak potem odreagować , ale także, jak nie stać się przyczyną agresywnych reakcji. Czasami jedno źle dobrane słowo zamiast załagodzić spór, nasila go w sposób nieprzewidywalny.

Adresaci

 • osoby zajmujące się na co dzień pracą z klientami
 • pracownicy działów obsługi klienta
 • handlowcy
 • ekspedientki, ekspedienci
 • handlowcy
 • pracownicy działów reklamacji
 • pracownicy działów windykacji

Metody pracy

 • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
 • w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
 • integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
 • uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
 • szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
 • uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera