Szkolenie: Zarządzanie sobą w czasie

Adresaci

  • Masz stale za mało czasu na wykonywanie zadań w pracy?
  • Inni wychodzą z biura, podczas gdy ty masz nadgodziny?
  • Często spóźniasz się z realizacją projektów lub nie doprowadzasz ich do końca?
  • Od dawna nie miałeś wolnego czasu na prywatne sprawy, przestrzeni na realizację swoich planów?
  • Nie realizujesz żadnych postanowień noworocznych, a może nawet przestałeś je robić?

To szkolenie jest dla ciebie!

Metody pracy

  • Szkolenie ma charakter warsztatowy i prowadzone jest metodami aktywizującymi grupę: dyskusje moderowane, burza mózgów, wykład interaktywny, praca w parach/grupach.
  • Uczestnicy szkolenia poznają techniki zarządzania czasem i ćwiczą je na konkretnych przykładach sytuacji z ich życia.
  • Uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności, uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera.