Szkolenie: Akademia Negocjatora

Czym jest Akademia Negocjatora?

Akademia Negocjatora to cykl 3 dwudniowych zjazdów obejmujących swoim zakresem następujące zagadnienia:
- rozpoznanie swoich silnych i słabych stron w roli negocjatora, poznanie swojego partnera w negocjacjach oraz różne strategie technik manipulacyjnych i perswazyjnych

Akademia Negocjatora to specjalny pogłębiony program szkoleniowy dla wymagających klientów dla których szkolenia jedno i dwudniowe są zbyt krótkie.

  • 6 dni intensywnych warsztatów
  • kontrola zachowań - kamera
  • wymiana doświadczeń z pozostałymi uczestnikami
  • certyfikat ukończenia akademii
  • test sprawdzający przyswojenie poziomu wiedzy
zaufali_nam
zaufali nam: