Jak nie robić wszystkiego samemu, czyli skuteczne delegowanie zadań,


  • Jak doprowadzić do sytuacji 7 poziomu delegowania?
  • Jak radzić sobie z trudnymi i cennymi pracownikami?
  • Jak udzielać informacji zwrotnej za poprawnie lub błędnie wykonane zadania?
  • Co zrobić by błędy w realizacji zadań zdarzały się jak najrzadziej?