Szkolenie: Psychologia pracownika - Warsztat Managera

    Szkolenie pokazuje w jaki sposób wykorzystać najnowsze trendy z psychologii zarządzania w pracy z zespołem. Uczy jak dopingować do lepszej pracy, motywować, nie tylko finansowo naszych współpracowników. Porusza również kwestie przywództwa w organizacji i rolę werbalnych i niewerbalnych komunikatów. Z moich obserwacji i pracy z uczestnikami szkoleń wyciągnąć można jeden podstawowy wniosek – za mało motywujemy nagradzając, za dużo chcemy osiągnąć karząc i zakazując. A przecież jedna z podstawowych zasad psychologii mówi, iż więcej osiągniemy poprzez zachętę niż poprzez nakazy i zakazy, czy zmuszanie. Dlaczego? Gdyż nakazy, zakazy, zmuszanie - natychmiast wywołują odruch oporu psychologicznego (zjawisko reaktancji). Warto o tym pamiętać budując swój zespół.
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • kontakt z trenerem również po zakończeniu szkolenia
  • coaching indywidualny po zakończeniu szkolenia
  • audyt umiejętności szkoleniowych na życzenie
zaufali_nam
zaufali nam: