Budowanie systemu motywacji pracowników

  • motywacja - co to takiego?
  • jak zorganizować sobie sukces?
  • "Nie sztuka dać – sztuka dać mądrze" czyli jak zaprojektować system motywacji – aby był skuteczny i aby było firmę na niego stać?
  • jak przeprowadzić badanie potrzeb?
  • jak komponować składniki systemu motywacyjnego?
  • jak wdrożyć system motywacji i odnieść sukces na rynku?
  • wpływ zmiany na motywację?