Szkolenie ma na celu zbudowanie prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Celem warsztatu jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy to pracownik przedstawia propozycje rozwiązań, a nie jest źródłem problemów. NAUKA KREATYWNYCH POSTAW.

    Konflikt to rzecz normalna - pierwsza lekcja ;). Konfliktów nie da się uniknąć - druga lekcja ;). Ale można się do nich odpowiednio przygotować. Stąd pomysł na warsztat szkoleniowy, który ma na celu pokazanie, jak radzić sobie z konfliktami, jak unikać sytuacji konfliktowych, ale także, jak radzić sobie z kryzysem kreatywności w organizacji. Serdecznie zapraszam.