Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych i standing przedsiębiorstwa

  • Jak ocenić cash flow przedsięwzięcia?
  • Kiedy należy zawiesić projekt?
  • Jak ocenić standing przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe?