• jak reagować na agresywne zachowania klientów?
  • nauka radzenia sobie ze stresem
  • jak nie prowokować trudnych zachowań?
  • skuteczne i miłe reagowanie na reklamacje
  • techniki relaksacyjne