Szkolenie: Delegowanie i skuteczne egzekwowanie zadań przez kierownika

  • Jak delegować zadania, aby potem nie poprawiać po pracownikach?
  • Jak radzić sobie z trudnymi i cennymi pracownikami?
  • Jak nagradzać lub karać za poprawnie lub błędnie wykonane zadania?
  • Co zrobić by błędy w realizacji zadań zdarzały się jak najrzadziej?
  • 7 godzin zegarowych warsztatów
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • kontakt z trenerem również po zakończeniu szkolenia
  • coaching indywidualny po zakończeniu szkolenia
  • audyt umiejętności szkoleniowych na życzenie
zaufali_nam
zaufali nam: