Trening kreatywnego rozwiązywania problemów i innowacyjnych postaw w zespole


  • wyzwolenie nowych pokładów twórczych w zespole
  • poznanie indywidualnych ograniczeń twórczych
  • nauka rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny
  • innowacyjność na moim stanowisku pracy, a innowacyjność w firmie