Planowanie szkoleń

  • Jak określać cele szkoleniowe?
  • Jak badać potrzeby szkoleniowe pracowników i organizacji?
  • Jak sprawdzać rozwój pracowników?