Kierowanie zespołem, czyli jak być szefem zdecydowanym


  • Jak skutecznie komunikować polecenia?
  • Jak konstruować informację zwrotną?
  • Jak zarządzać za pomocą wartości?
  • Jak nie demobilizować zespołu poprzez niewłaściwe nastawienie?
  • Jak motywować pozafinansowo?
  • Jak nie być szefem nadprzyjacielskim?