Zarządzanie zmianą - Euro-Konsulting
608 456 600

tel. 608 456 600

Zarządzanie zmianą

Cel Szkolenia

Jak motywować zespół do zmian?
Jak mądrze projektować nowe zadania?
Jak motywować zespół długoterminowo?
Jak przełamywać opór przed zmianami?

Dla kogo?

Adresaci

managerowie
kandydaci na managerów
osoby zarządzające grupą projektową
Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Program Szkolenia

Motywacja do zmiany własnych nawyków
– Osobiste powody do lepszego zarządzania czasem – sobą
– Samodyscyplina jako klucz do osobistej wolności

Motywacja zespołu do zmiany
– pojęcie motywacji
– zindywidualizowane systemy motywacji
– motywacja negatywna
– motywacja pozytywna

Potrzeby, a motywowanie
– potrzeby związane z procesem pracy, typem zadań i treścią pracy
– potrzeby związane z przynależnością do zespołu i z życiem społecznym środowiska pracy
– potrzeby związane z procesem kierowania

Motywatory i ich podział
– środku przymusu
– środki zachęty
– środki perswazji

Formułowanie celów
– Rodzaje celów

Wybór priorytetów
– Wyznaczanie priorytetów jako nadrzędny element zarządzania czasem
– Schemat gospodarowania czasem
– Prawo Pareto(zasada Pareto)
– Zasada kluczem wyboru priorytetów

Planowanie
– Tworzenie skutecznego planu pracy i czasu
– System zabezpieczający plan, czyli plan awaryjny
– Osobisty plan działania w zakresie umiejętności planowania

Harmonogramy
– „Złota zasada” gospodarowania czasem
– Układanie harmonogramów –zajęcia praktyczne
– Dwie podstawowe zasady efektywnego działania

Podsumowanie i rozdanie certyfikatów

Trenerzy

Nasi pracownicy to wykwalifikowany zespół z dużym doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń, konsultingu, audytu i coachingu. Przy organizacji szkoleń współpracujemy z najlepszymi ekspertami w kraju. Nasi trenerzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Mają także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu umiejętności miękkich i twardych. Prowadzimy szkolenia z zakresu: finansów, księgowości, zarządzania ludźmi, sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego oraz komunikacji.

Zgłoszenie

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl