Zarządzanie projektem - Euro-Konsulting
nie wiesz co wybrać zadzwoń

Zarządzanie projektem

Cel Szkolenia

jak zminimalizować ryzyko projektu ?
jak w prosty sposób wizualizować zadania projektowe?
jak efektywnie zarządzać zasobami projektu?

Dla Kogo?

Adresaci

managerowie wyższego i średniego szczebla
właściciele firm
kandydaci na managerów
osoby odpowiedzialne za realizację projektów
Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Program Szkolenia

Czym jest projekt ?
– zasada innowacyjności
– powtarzalność
– chaos

Zasoby i procesy w projekcie
– cel projektu
– zasada SMART
– przydzielanie zadań
– procedury
– zasady komunikacji

Harmonogramy i budżety
– wykresy
– wizualizacja
– fazy projektu
– kontrola i audyt

Jakość w projekcie
– procedury jakości
– mierniki jakości

Szacowanie ryzyka w projekcie
– czym jest ryzyko
– analiza SWOT
– minimalizacja ryzyka
– procedura awaryjna

Decyzyjność i delegowanie zadań
– rola lidera projektu
– zasady delegowania zdań
– proces decyzyjny

Piszemy projekt – warsztaty

Podsumowanie i wręczenie certyfikatów

Trenerzy

Jarosław Łukjańczuk
Obecnie odpowiada za nadzór programowy szkoleń w Euro-konsulting, autor ponad 200 programów szkoleń miękkich w szczególności z zakresu zarządzania ludźmi, sprzedaży i komunikacji. Prowadzi również kursy Mini MBA, Akademia Managera, Negocjacje dla Zaawansowanych oraz Certyfikowany trener. Od tego roku rozpoczął wdrażanie szkoleń dla Top Mangementu w Euro-konsulting. Prowadzi również coachingi w formie executive coaching dla wyższej kadry managerskiej. Ukończył studia Executive MBA – University of Minnesota

Zgłoszenie

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl