Strategie marketingowe - launching produktów i usług - Euro-Konsulting
608 456 600

tel. 608 456 600

Strategie marketingowe – launching produktów i usług

Cel Szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla małych i średnich firm, które zamierzają wprowadzać na rynek nowe produkty i/lub usługi. Zajęcia są prowadzone na zasadzie wykładu z odwoływaniem się do studiów przypadku dużych korporacji.

Dla Kogo?

Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Program Szkolenia

Badanie klientów i konkurencji
– Cele
– Segmentacja i jej zastosowanie
– Marketing mix

Przykładowe kryteria segmentacji
– Geograficzne
– Socjo-demograficzne
– Psychograficzne
– Zachowania jako konsument

Warunku efektywnej segmentacji

Atrakcyjność segmentu
– Wielkość
– Zyskowność
– Trwałość

Segmentacja bazy danych klientów
– Cel1; cross-sell
– Cel2; up-sell
– Cel3 retention

Badanie pozycji konkurencyjnej
– Określenie kluczowych czynników sukcesu

Strategia i wartość dodana
– Macierz strategiczna Ansoff
– Macierz strategiczna BCD
– Cel i skuteczna strategia działania
– Ustalenie strategii (gdzie i jak konkurować)

Rodzaje strategii
– Atak na konkurencje
– Wykorzystanie niszy rynkowej
– ocena zdolności do uruchomienia biznesu

Cena i wyliczenie rentowności
– Od czego zależy cena, jej cele
– Wartość i koszt produktu dla klienta
– Maksymy dotyczące ceny
– Zyskowność przedsięwzięcia
– Okres zwrotu
– Wartość bieżąca netto
– Ekonomiczna wartość dodana
– Próg rentowności i jego wykorzystanie

Promocja i jej podstawowe cele
– Model klasyczny działania reklamy
– Cel komunikacji z klientem
– Formy komunikacji marketingowej
– Podstawy tworzenia reklamy
– Żelazne zasady kreacji reklamy
– Direct Marketing zasada 40-40-20

Podsumowanie

Trenerzy

Nasi pracownicy to wykwalifikowany zespół z dużym doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń, konsultingu, audytu i coachingu. Przy organizacji szkoleń współpracujemy z najlepszymi ekspertami w kraju. Nasi trenerzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Mają także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu umiejętności miękkich i twardych. Prowadzimy szkolenia z zakresu: finansów, księgowości, zarządzania ludźmi, sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego oraz komunikacji.

Zgłoszenie

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl