Komunikacja w zespole, rozwiązywanie konfliktów, budowanie współpracy i team spirit - Euro-Konsulting
608 456 600

tel. 608 456 600

Komunikacja w zespole, rozwiązywanie konfliktów, budowanie współpracy i team spirit

Cel Szkolenia

Szkolenie ma na celu zbudowanie prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Celem warsztatu jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy to pracownik przedstawia propozycje rozwiązań, a nie jest źródłem problemów. NAUKA KREATYWNYCH POSTAW.

Konflikt to rzecz normalna – pierwsza lekcja ;). Konfliktów nie da się uniknąć – druga lekcja ;). Ale można się do nich odpowiednio przygotować. Stąd pomysł na warsztat szkoleniowy, który ma na celu pokazanie, jak radzić sobie z konfliktami, jak unikać sytuacji konfliktowych, ale także, jak radzić sobie z kryzysem kreatywności w organizacji. Serdecznie zapraszam.

Dla kogo?

pracownicy liniowi/operacyjni
managerowie, brygadziści, kierownicy
specjaliści

Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Program Szkolenia

Czym jest zespół?
– defincja zespołu
– zasady pracy w zespole
– co spaja zespół
– świadomość celów zespołu

Podstawowe błędy komunikacyjne
– atrybucje i założenia
– rola emocji, jak sobie z nimi radzić
– rożnice pokoleniowe, X,Y,Z …
– czy kobiety i mężczyźni inaczej się komunikują? 😉

Ćwiczenia komunikacyjne
– jak się komunikować, żeby się dogadać
– czym sa bariery komunikacyjne
– jakie są konsekwencje błęów komunikacyjnych
– rola organizacji pracy

Konflity w zespole
– kiedy powstają konflikty
– etapy życia zepsołu
– role w zepole, jak radzić sobie z marudami i sabotażystami
– rola mediacji
– jak nasz charakter wpływa na pracę w zespole

Budowanie współpracy
– jakie są konsekwencje braku współpracy
– co podtrzymuje współpracę w zespole
– podział pracy w zespole
– cele zespołu

Zespołowe rozwiązywanie problemów
– rola otwartości i szybkiego komunikowania o problemach
– metoda Ishikawy
– 6 kapeluszy de Bono
– burza mózgów

Trenerzy

Nasi pracownicy to wykwalifikowany zespół z dużym doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń, konsultingu, audytu i coachingu. Przy organizacji szkoleń współpracujemy z najlepszymi ekspertami w kraju. Nasi trenerzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Mają także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu umiejętności miękkich i twardych. Prowadzimy szkolenia z zakresu: finansów, księgowości, zarządzania ludźmi, sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego oraz komunikacji.

Zgłoszenie

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl

Cena

5000 zł (VAT 0 %) za dzień – grupa do 12 osób