Trening kreatywnego rozwiązywania problemów i innowacyjnych postaw w zespole