Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw dla menedżerów - Euro-Konsulting
nie wiesz co wybrać zadzwoń

Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw dla menedżerów

Cel SzkoleniaJak czytać i analizować dokumenty finansowe firmy?
Jak wykorzystać bilans i rachunek zysków i strat do analizy kosztów?
Jak zaplanować budżet wewnętrzny ?

Dla Kogo?

Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Program Szkolenia

Rachunkowość finansowa a zarządcza
– Definicje

Rola kosztów w przedsiębiorstwie
– Wariant ewidencji kosztów
– Rozliczenie kosztów rodzajowych
– Przekroje ewidencji kosztów działalności jednostki gospodarczej
– Zakres operacji ujętych na kontach kosztów rodzajowych

Klasyfikacja kosztów w procesie decyzyjnym
– Metoda analizy księgowej
– Metoda pomiaru inżynierskiego
– Metody statystyczno- matematyczne

Bilans i rachunek wyników
– Prezentacja
– Analiza

Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane zagadnienia
– Interpretacja pojęcia „przepływy pieniężne”

Analiza wskaźnikowa w rachunkowości zarządczej
– Wskaźnik udziału kapitałów własnych
– Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych
– Wskaźnik udziału zobowiązań krótkoterminowych
– Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
– Wskaźnik rentowności majątku
– Wskaźnik rentowności kapitałów własnych
– Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
– Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności
– Zjawiska niefinansowe
– Procesy finansowe

Budżet wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
– Budżety finansowe a cele działalności jednostki gospodarczej
– Budżet wpływów i wydatków
– Budżet środków pieniężnych

Planowany bilans

Podsumowanie

Trenerzy

Nasi pracownicy to wykwalifikowany zespół z dużym doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń, konsultingu, audytu i coachingu. Przy organizacji szkoleń współpracujemy z najlepszymi ekspertami w kraju. Nasi trenerzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Mają także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu umiejętności miękkich i twardych. Prowadzimy szkolenia z zakresu: finansów, księgowości, zarządzania ludźmi, sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego oraz komunikacji.

Zgłoszenie

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl