Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych i standing przedsiębiorstwa - Euro-Konsulting
nie wiesz co wybrać zadzwoń

Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych i standing przedsiębiorstwa

Cel Szkolenia

Jak ocenić cash flow przedsięwzięcia?
Kiedy należy zawiesić projekt?
Jak ocenić standing przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe?

Dla Kogo?

Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Program Szkolenia

Sprawozdania finansowe – analiza wybranych studiów przypadku

BILANS
– Aktywa, pasywa
– Działalność operacyjna przesiębiorstwa, a wynik finansowy

Rachunek wyników
– koszty operacyjne
– koszty administracyjne
– RZiS księgowy i managerski

CASH FLOW
– ujęcie operacyjne i strumienie pieniądza
– przepływy z działaność operacyjnej, finasnowej i inwestycyjnej

Dokumenty uzupełniające
– Informacja dodatkowa
– Noty
– Sprawozdanie z działalności
– Audyty

Wskaźniki w sprawozdawczości finansowej
– Wskaźniki struktury i dynamiki
– Wskaźniki płynności
– Wskaźniki zadłużenia
– Wskaźniki sprawności
– Wskaźniki rentowności

Ocena kondycji przedsiębiorstwa – standing finansowy

Projekty inwestycyjne
– koszty inwestycji
– Założenia – stopa inflacji, wskaźniki wzrostu cen, inne
– efektywna stopa poadtkowa
– strumienie pieniądza z działalności operacyjnej i inwestycyjnej
– Stopa dyskontowa (koszt kapitału obcego i własnego, WACC, premia za ryzyko)
– Wartość rezydualna
– Wartość bieżąca inwestycji

Analiza wrażliwości

Ocena efektywności inwestycji
– Zmiana wartości pieniądza w czasie
– Net Profit Value
– IRR
– MIRR
– Wskaźniki zyskowności inwestycji (PI)
– Payback Period

Trenerzy

Jarosław Łukjańczuk
Obecnie odpowiada za nadzór programowy szkoleń w Euro-konsulting, autor ponad 200 programów szkoleń miękkich w szczególności z zakresu zarządzania ludźmi, sprzedaży i komunikacji. Prowadzi również kursy Mini MBA, Akademia Managera, Negocjacje dla Zaawansowanych oraz Certyfikowany trener. Od tego roku rozpoczął wdrażanie szkoleń dla Top Mangementu w Euro-konsulting. Prowadzi również coachingi w formie executive coaching dla wyższej kadry managerskiej. Ukończył studia Executive MBA – University of Minnesota

Zgłoszenie

cena 799 zł za osobę (vat 0%)

odbierz 10% zniżki na pierwsze szkolenie i zapisz się na newsletter poniżej
sprawdź skrzynkę odbiorczą i folder spam na wszelki wypadek
harmonogramy szkoleń wysyłamy na maila

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl