Kierowanie zespołem, czyli jak być szefem zdecydowanym - 6 godzin warsztatu - Euro-Konsulting

 szkolenia Warszawa   •  szkolenia Kraków   • szkolenia Poznań   • szkolenia Katowice   • szkolenia Wrocław 
      • szkolenia Łódź  szkolenia Gdańsk   • szkolenia Bydgoszcz  • szkolenia Zakopane


nie wiesz co wybrać, zadzwoń :) ☎ 608 456 600

Kierowanie zespołem

pakiet online TYLKO dla TWOJEJ FIRMY 899 zł/os
minimalne zamówienie – 3 osoby – termin do ustalenia

pakiet z dojazdem trenera TYLKO dla TWOJEJ FIRMY 999 zł/os
minimalne zamówienie – 5 osób – termin do ustalenia

lub wybierz termin szkoleń stacjonarnych – 1199 zł/os
12 VI Warszawa, 13 VI Katowice, 14 VI Wrocław, 16 VI Gdańsk

Cel Szkolenia

Jak skutecznie komunikować polecenia?
Jak konstruować informację zwrotną?
Jak zarządzać za pomocą wartości?
Jak nie demobilizować zespołu poprzez niewłaściwe nastawienie?
Jak motywować pozafinansowo?
Jak nie być szefem nadprzyjacielskim?

Dla kogo?

managerowie wyższego i średniego szczebla
właściciele firm
kandydaci na managerów
osoby odpowiedzialne za realizację projektów, gdzie wymagana jest koordynacja pracy zespołów

Od trenera

Szkolenie Kierowanie zespołem, jest przeznaczone jednym z naszych najpopularniejszych szkoleń managerskich. Menadżerowie z dowolnego szczebla organizacji poznają uniwersalne techniki zarządzania zespołem. Każdy manager, czy to właściciel firmy, czy prezes, dyrektor, czy kierownik zespołu, projektu, czy procesu skorzysta na udziale w tym szkoleniu. Uzupełnieniem tego jednodniowego warsztatu, jest szkolenie z delegowania zadań, które dotyka bardziej twardych aspektów zarządzania takich jak wskaźniki (KPI), zarządzanie poprzez cele, podstawy zarządzania projektem, czy zarządzanie procesem. Dla osób zainteresowanych szkoleniem wyjazdowym polecamy szkolenie, które cyklicznie organizujemy w Zakopanem pod tytułem ABC Managera.

Szkolenie Kierowanie zespołem prowadzę już od 15 lat, cały czas udoskonalając jego treść i przede wszystkim warsztat. Prowadzę je w sposób interaktywny, nie daję się nudzić uczestnikom. Praca w grupach, dyskusja moderowana, scenki na pewno wnoszą ten dodatkowy walor formy warsztatowej szkoleń. Dzięki krzywej uczenia się, o której również wspominamy w trakcie szkolenia, w euro-konsulting osiągamy efekt organizacji uczącej się, cały czas podnosząc również nasze kompetencje.

Wielu klientów zamawia to szkolenie w wersji także dwudniowej, a niejednokrotnie w formie Akademii Managera. Wówczas tworzymy programy szyte na miarę potrzeb danej organizacji. Wspólnie z zamawiającym tworzymy zespół, który rozwija i cały czas udoskonala tę ścieżkę rozwoju managerów w ich organizacjach. Polecam także taką formę współpracy.

Szkolenie Kierowanie zespołem organizujemy zarówno w wersji szkoleń otwartych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i wielu innych miastach. Także w wersji na zamówienie z dojazdem trener, a od czasów popandemicznych także w wersji online. Szkolenie Kierowanie zespołem Warszawa organizujemy na ul Siedmiogrodzkiej 9, w pozostałych miastach w hotelach sieci Accor.

Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Program Szkolenia

Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania

– Model efektywnej komunikacji z zespołem
– Zasady informacji zwrotnej
– Eksperyment komunikacyjny – co się dzieje, kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł komunikacyjnych?
– Bariery komunikacyjne

Asertywne egzekwowanie zadań przez szefa
– asertywność ujęcie całościowe
– co to znaczy asertywna postawa szefa
– stosowanie sankcji – schemat FUO
– rola komunikatu typu JA w komunikacji z pracownikiem

System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
– komunikowanie wartości szefa
– zachęcanie do przestrzegania wartości szefa
– system podtrzymujący wartości szefa
– expose szefa

System zachęt i kar w kierowaniu zespołem
– Rola szefa w organizacji i najważniejsze funkcje
– System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
– Nagroda jako system wynagradzania pracownika
– Krytyka definicje i podział

Nagrody indywidualne, a zespołowe
– motywatory indywidualne
– psychologia rywalizacji
– psychologia współpracy

Wnioski końcowe

Trenerzy

Jarosław Łukjańczuk
Obecnie odpowiada za nadzór programowy szkoleń w Euro-konsulting, autor ponad 200 programów szkoleń miękkich w szczególności z zakresu zarządzania ludźmi, sprzedaży i komunikacji. Prowadzi również kursy Mini MBA, Akademia Managera, Negocjacje dla Zaawansowanych oraz Certyfikowany trener. Od tego roku rozpoczął wdrażanie szkoleń dla Top Managementu w Euro-konsulting. Prowadzi również coachingi w formie executive coaching dla wyższej kadry managerskiej. Ukończył studia Executive MBA – University of Minnesota

Powiązanie szkolenia

–  Jak nie robić wszystkiego samemu, czyli skuteczne delegowanie zadań
–  ABC managera
–  Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw dla menedżerów

Zgłoszenie

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl lub skorzystać z poniższych opcji online

ZAPYTAJ O DZISIEJSZE PROMOCJE