2 października - Warszawa - Kierowanie zespołem, czyli jak być szefem zdecydowanym - Euro-Konsulting
nie wiesz co wybrać zadzwoń

2 października – Warszawa – Kierowanie zespołem, czyli jak być szefem zdecydowanym

799,00 

Cel szkolenia

Jak skutecznie komunikować polecenia?
Jak konstruować informację zwrotną?
Jak zarządzać za pomocą wartości?
Jak nie demobilizować zespołu poprzez niewłaściwe nastawienie?
Jak motywować pozafinansowo?
Jak nie być szefem nadprzyjacielskim?

Program Szkolenia

Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania

– Model efektywnej komunikacji z zespołem
– Zasady informacji zwrotnej
– Eksperyment komunikacyjny – co się dzieje, kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł komunikacyjnych?
– Bariery komunikacyjne

Asertywne egzekwowanie zadań przez szefa
– asertywność ujęcie całościowe
– co to znaczy asertywna postawa szefa
– stosowanie sankcji – schemat FUO
– rola komunikatu typu JA w komunikacji z pracownikiem

System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
– komunikowanie wartości szefa
– zachęcanie do przestrzegania wartości szefa
– system podtrzymujący wartości szefa
– expose szefa

System zachęt i kar w kierowaniu zespołem
– Rola szefa w organizacji i najważniejsze funkcje
– System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
– Nagroda jako system wynagradzania pracownika
– Krytyka definicje i podział

Nagrody indywidualne, a zespołowe
– motywatory indywidualne
– psychologia rywalizacji
– psychologia współpracy

Dla kogo?

managerowie wyższego i średniego szczebla
właściciele firm
kandydaci na managerów
osoby odpowiedzialne za realizację projektów, gdzie wymagana jest koordynacja pracy zespołów

Metody pracy

szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu
w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w specjalnie zaaranżowanych scenkach dopasowanych do profilu grupy
integracja uczestników szkolenia jest osiągana poprzez odpowiednie podejście trenera
uczestnicy szkolenia ćwiczą praktyczne sytuacje z życia managera poprzez odgrywanie specjalnie przygotowanych scenariuszy managerskich
szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji moderowanej, burzy mózgów, ćwiczeń w grupach
uczestnicy mają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności uzyskując na bieżąco informację zwrotną od trenera

Trenerzy

Jarosław Łukjańczuk
Obecnie odpowiada za nadzór programowy szkoleń w Euro-konsulting, autor ponad 200 programów szkoleń miękkich w szczególności z zakresu zarządzania ludźmi, sprzedaży i komunikacji. Prowadzi również kursy Mini MBA, Akademia Managera, Negocjacje dla Zaawansowanych oraz Certyfikowany trener. Od tego roku rozpoczął wdrażanie szkoleń dla Top Managementu w Euro-konsulting. Prowadzi również coachingi w formie executive coaching dla wyższej kadry managerskiej. Ukończył studia Executive MBA – University of Minnesota.

referencje_firmy_Putka_dla_euro-konsulting_szkolenia_managerskie
referencje_szkolenia_managerskie_kierowanie_zespolem
referencje_firmy_rekopol