Coaching kadry ¶redniego szczebla

Szczegóły organizacyjne

  • Zajęcia będ± się odbywały w miejscu wskazanym prze klienta.

  • godziny sesji - do ustalenia
  • data pierwszej sesji zostanie ustalona wspólnie z klientem
  • częstotliwość zajęć do uzgodnienia