Coaching kadry średniego szczebla

Szczegóły organizacyjne

  • Zajęcia będą się odbywały w miejscu wskazanym prze klienta.

  • godziny sesji - do ustalenia
  • data pierwszej sesji zostanie ustalona wspólnie z klientem
  • liczba zajęć do uzgodnienia