Coaching kadry średniego szczebla

Podstawowy model 10 sesji coachingowych


  • Spotkanie wstępne - na którym wspólnie z coachem ustalmy cel całego cyklu
  • Poznanie mechanizmów zachowań
  • Pierwsza próbna sesja
  • Ocena sesji próbnej
  • Pierwsza sesja zadaniowa
  • Ocena sesji zadaniowej
  • Druga sesja zadaniowa
  • Ocena sesji zadaniowej
  • Trzecia sesja zadaniowa (...)
  • Zamknięcie sesji - i wyznaczenie kolejnych celów